אלונים מ.מ.ש | מוצרי תשתית ואינסטלציה | אלונים מ.מ.ש

קידוח אינגראלי גמיש צנרת PE100 קוטר 710

קידוח אינגראלי גמיש צנרת PE100 קוטר 710
בן גוריון רמת גן
שימוש בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת התקנת קווי הולכה באיזורים סואנים ללא חפירה, בדיוק מירבי ועם מינימום הפרעה לשיגרה
 
 

קידוח אינגראלי גמיש צנרת PE100 קוטר 710

קידוח אינגראלי גמיש צנרת PE100 קוטר 710
בן גוריון רמת גן
שימוש בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת התקנת קווי הולכה באיזורים סואנים ללא חפירה, בדיוק מירבי ועם מינימום הפרעה לשיגרה