אלונים מ.מ.ש | מוצרי תשתית ואינסטלציה | אלונים מ.מ.ש

קו סניקת ביוב 710 למטש

קו סניקת ביוב 710 למטש רעננה
עוד פרויקט תשתיות אשר הציוד אליו מסופק על ידי חברת אלונים, מקבוצת חסון
אלונים אתכם משלב התכנון, בצוע, אספקה, תמיכה בהתקנה והפעלה.
 

קו סניקת ביוב 710 למטש

קו סניקת ביוב 710 למטש רעננה
עוד פרויקט תשתיות אשר הציוד אליו מסופק על ידי חברת אלונים, מקבוצת חסון
אלונים אתכם משלב התכנון, בצוע, אספקה, תמיכה בהתקנה והפעלה.